Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan in de webshop voor particulieren van just be kids. Voor aankopen in onze B2B-webshop zijn andere voorwaarden van toepassing. Middels het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van just be kids, lees ze daarom goed voor het plaatsen van een bestelling.

De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen die zijn gedaan na het plaatsen van een bestelling zijn uiteraard niet van toepassing op deze bestelling, tenzij de wet anders bepaalt. Bij vragen kan contact worden opgenomen via [email protected]

Just be kids
BTW-nummer: NL003644101B28
KvK: 82124647
Postadres: Dorpstraat 61, 5504HB, Veldhoven
Let op: dit post-adres is niet per se het adres voor webshop retouren!

 1. Bestellen

Bestellingen worden doorgaans binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Wij streven ernaar de informatie op de website up-to-date te houden, maar desondanks kan het voorkomen dat een product niet meer voorradig blijkt te zijn. In dat geval wordt de klant zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag retour gestort. Wanneer een bestelling niet binnen twee weken wordt verzonden, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling (deels) te weigeren of annuleren, bijvoorbeeld wanneer bestelde producten niet voorradig blijken of bij vermoeden van misbruik (bijvoorbeeld bij twijfelachtige creditcardbetalingen of veelvoudig retourneren). 

 1. Prijzen en betaling

Alle prijzen die getoond worden in de webshop zijn inclusief BTW. Fouten voorbehouden. We bieden een ruime keus aan veilige betaalmogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld iDeal, Credit Card, PayPal. De bestelling wordt verzonden nadat de betaling is ontvangen.

Klant is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van correcte naam- en adresgegevens ten behoeve van het laten bezorgen van de bestelling. Eventuele risico's en/of extra kosten die voortvloeien door verkeerde of onvolledige adressering komen voor rekening van de klant.

 1. Bezorging

Levertijden zijn puur indicatief en bieden geen garanties. Bestellingen worden doorgaans binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden en overschrijdt niet meer dan twee weken, tenzij de klant hierover is geïnformeerd of er sprake is van overmacht. Just be kids kan niet verantwoordelijk worden gehouden van vertragingen bij de bezorgdienst of douane.

 1. Overdracht van eigendom

Het eigendom van de goederen wordt pas overgedragen nadat alle (betaal)verplichtingen van de klant zijn voldaan. Overdracht van eigendom en verantwoordelijkheid voor de goederen vindt plaats op het moment dat de goederen worden afgeleverd.

 1. Retourneren

Retourtermijnen en terugbetaling
just be kids geeft consumenten 14 dagen de tijd om bestelde producten (uitgezonderd producten gekocht met korting) te retourneren. Om gebruik te maken van dit 14-dagen-retourbeleid moet zijn/haar wens tot retournering te kennen geven via [email protected] en de retour-instructies van just be kids opvolgen.

De consument is verantwoordelijk voor de retourzending van de goederen en de risico's en kosten hiervoor. Als de retourinstructies van het 14-dagen-retourbeleid van just be kids worden opgevolgd zal het aankoopbedrag normaliter binnen 7 dagen (doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen) na ontvangst van de geretourneerde goederen worden teruggestort middels dezelfde methode(s) waarmee de betreffende bestelling werd betaald. Verzendkosten worden niet terugbetaald. 

Wanneer 'gratis verzenden' (oftewel 100% korting op de verzendkosten) van toepassing was op de order en het totale orderbedrag na verwerking van retouren komt lager uit dan de minimum orderwaarde die in aanmerking komt voor gratis verzenden, dan kunnen de met terugwerkende kracht verschuldigde verzendkosten worden verrekend met de retourbetaling.

Indien twee identieke producten worden besteld in twee verschillende orders, en één van de twee wordt geretourneerd, dan wordt het laagst geprijsde artikel als geretourneerd beschouwd. (Bijvoorbeeld: wordt een product voor de volle prijs gekocht, en later wordt exact hetzelfde product nog eens besteld met korting, dan wordt in het geval dat één van de twee wordt geretourneerd, de kortingsprijs terugbetaald). 

Indien de consument ons retourbeleid en -instructies niet wenst te volgen, dan is het herroepen van de volledige order binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling ook mogelijk door het afgeven van een ondubbelzinnige verklaring (middels modelformulier voor herroeping), waarin consument te kennen geeft gebruiken te willen maken van het wettelijke herroepingsrecht. Retouren die vervolgens niet binnen 14 dagen zijn teruggestuurd (verzending voor rekening en risico van de consument) mogen worden geweigerd. Indien je gebruik maakt van de wettelijke bedenktermijn, dan heb je bij het herroepen van de volledige bestelling recht op terugbetaling van het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel aan ons betaalde verzendkosten. 

Goederen moeten ongebruikt, ongewassen, onbeschadigd en met aangehechte labels worden ontvangen. Als geretourneerde goederen toch schade of gebruikssporen vertonen, dan behouden wij het recht om waardevermindering in mindering te brengen op het te retourneren aankoopbedrag. Het is mogelijk dat de waardevermindering tot 100% bedraagt van de aankoopprijs.

Te laat of niet ontvangen retouren
Retouren die volgens ons 14-dagen-retourbeleid niet binnen 14 dagen (gerekend vanaf het moment dat de bestelling bij de consument is bezorgd) zijn aangekomen bij just be kids, mogen worden geweigerd.

Was de consument zelf te laat met terugsturen, dan wordt geen geld meer terugbetaald, maar uit coulance kunnen we in sommige gevallen besluiten om de producten toch retour te nemen in ruil voor shoptegoed. Nieuwe aankopen van dat shoptegoed komen niet opnieuw in aanmerking voor retourneren.

Wanneer de consument kan aantonen dat de retouren wel ruim op tijd door hem/haar zijn verstuurd, maar door buitensporige vertraging bij de post te laat zijn aangekomen bij just be kids, dan zal just be kids deze alsnog accepteren. Echter, retouren die een maand na verzending nog niet bij ons zijn bezorgd, zullen worden beschouwd als vermist.

Retouren worden nooit eerder terugbetaald dan wanneer ontvangen. Bij vermissing van een pakket met retouren is de consument hiervoor zelf verantwoordelijk. Het overhandigen van een verzendbewijs geeft dan geen recht tot terugbetaling door just be kids, maar de consument dient zich in dat geval te wenden tot de partij waarmee hij/zij het pakket heeft verstuurd.

Producten/diensten die zijn uitgesloten van retourrecht
Cadeaukaarten en andere maatwerkproducten zijn uitgesloten van het retourrecht. Goederen die (deels) met een cadeaukaart zijn betaald kunnen wel geretourneerd worden, het hiervoor gebruikte tegoed wordt dan teruggestort op de cadeaukaart.
 

 1. Vragen, klachten en garantie

Bij vragen of klachten kan contact worden opgenomen met [email protected] Wij streven ernaar deze binnen 1-3 werkdagen te beantwoorden.

Defecten aan artikelen dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst (maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen) te worden gemeld via [email protected], indien mogelijk met foto's van het defect. Een defect artikel zal dan worden omgeruild, retour genomen of er wordt een reparatie aangeboden.

Voor gebreken die redelijkerwijs pas later aan het licht konden komen, bieden wij drie maanden garantie. Deze garantie dekt bijvoorbeeld (productie)fouten, maar geen slijtage die past bij normaal gebruik, vlekken ontstaan door opbergen of drogen in zonlicht, of normale krimp (tot 5% krimp voor katoen, of in sommige gevallen iets meer wanneer dat is aangegeven in het waslabel en op de site). Garantie komt te vervallen indien artikelen zijn aangepast, anders dan bedoeld zijn gebruikt of wanneer de instructies in het waslabel niet goed zijn opgevolgd.  

 1. Privacy


Just be kids hecht waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt grote zorg om deze privacy te waarborgen. Informatie over klanten wordt niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor het correct afhandelen van de bestelling. Op de website worden cookies gebruikt en informatie ten behoeve van statistieken opgeslagen over het algemene bezoekersgedrag, welke worden gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt om ze te herleiden naar individuele personen.

 1. Aansprakelijkheid

Alle artikelen van just be kids worden met zorg ontworpen en geproduceerd, waarbij Europese richtlijnen in acht worden genomen. Indien producten toch niet voldoen aan de verwachtingen die de consument er redelijkerwijs aan mag stellen, kunnen de producten worden geretourneerd ter vervanging of reparatie. Neem in dat geval contact op met [email protected] just be kids acht zich niet verantwoordelijk voor (vervolg)schade door gebruik van de producten.
Ook de content van de website wordt met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat hier (typ)foutjes in voorkomen of bijvoorbeeld verkeerd getoonde verkoopprijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan foutjes, onvolledigheden of errors in de website. Producten kunnen in werkelijkheid iets afwijken van de productfoto’s zoals ze op het scherm zichtbaar zijn.

Just be kids behoudt ten allen tijde het recht om een bestelling te annuleren. Hierbij is zij de consument geen compensatie verschuldigd, tenzij de omstandigheden zodanig zijn dat dit redelijkerwijs kan worden verwacht.

Indien er links voorkomen naar externe websites, dan is just be kids niet aansprakelijk voor of gelieerd aan de inhoud van deze externe websites.

 1. Overmacht

Als just be kids haar afspraken niet kan komen in verband met gevallen van overmacht, zoals door weersomstandigheden, natuurrampen, etcetera, dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

 1. Copyright

Alle informatie en beeldmateriaal op de website van just be kids wordt beschermd door copyrights. Geen van deze gegevens of beelden mogen zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gedeeld, gereproduceerd of gekopieerd. Alle rechten, inclusief copyrights, blijven bij just be kids. Alle gebruik van tekst en beeld anders dan voor persoonlijk gebruik is niet toegestaan.

 1. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen bij just be kids gaat de consument akkoord met de Algemene Voorwaarden en geeft aan kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.

Laatste versie: zaterdag 15 mei 2021